RTU INOVATĪVIE PRODUKTI UN TEHNOLOĢIJAS

platformasRTU struktūrvienību pētījumi

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs ir apkopojis informāciju un izveidojis materiālu par RTU struktūrvienību veiktajiem pētījumiem un izstrādātajām tehnoloģijām. Kopumā informācija ir apkopota par 33 RTU struktūrvienībām – to galvenajiem pētījumu virzieniem un aktuālākajām izstrādnēm.

kataloga vaksKatalogs «Inovatīvie produkti un tehnoloģijas Rīgas Tehniskajā universitātē»

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs ir izveidojis katalogu par RTU izstrādātiem pētījumiem, produktiem un jaunākām tehnoloģijām. Katalogā ietverti 16 RTU zinātnieku izstrādātu pētījumu apraksti tādās aktuālās nozarēs kā Būvniecība, enerģētika, komunikāciju tehnoloģijas, materiālzinātne u.c.