3D virtuāla apģērba projektēšana

RTU Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta zinātnieki kopā ar Šveices kolēģiem izveidojuši Līgas virtuālo dvīni – 3D manekenu, ar kura palīdzību plānots izveidot sistēmu, kurā apģērbu iespējams projektēt virtuāli, izmantojot skenēšanas ceļā iegūtus cilvēka antropometriskos datus.

Lai izveidotu Latvijas 3D apģērbu projektēšanas sistēmu, RTU docentes Ingas Dāboliņas māsa Līga Pričina piekritusi doties uz Šveici, kur zinātnieki ieguvuši viņas auguma mērus un kopā ar Latvijas kolēģiem izveidojuši virtuālo manekenu, kura ķermeņa izmērs atbilst 38. izmēra apģērbu valkātājām.

Kā stāsta I. Dāboliņa, šobrīd RTU ir sākts darbs pie manekena pārveides. Šobrīd manekenā integrēta tikai skaitliska informācija par ķermeņa perimetriem – apkārtmēriem u. tml. Taču apģērba projektēšanai nepieciešami arī dati par ķermeņa proporcijām, stājas īpatnībām u. c. RTU zinātnieku uzdevums ir integrēt sistēmā arī šādus mainīgos.

Gadsimtiem ilgi apģērbu projektēšana ir notikusi plaknē, bet mūsdienās modernie šūšanas uzņēmumi nespēj iedomāties darbu bez modernajām tehnoloģijām. Tāpēc apģērbu projektēšanā aizvien lielāka vērība tiek veltīta 3D CAD sistēmu attīstībai. RTU pētnieki ir testējuši vairākās citās valstīs tapušas sistēmas – CAD STAPRIM, LECTRA – un ir secinājuši, ka latviešiem vajag savu 3D modelēšanas paketi, kas labotu citu projektētāju pieļautās kļūdas.