AĻĢE IZMANTOŠANAS DAUDZĀS IESPĒJAS – RTU ZINĀTNIEKU PĒTĪJUMU OBJEKTS

Raksta autors: RTU Sabiedrisko attiecību departaments
Publikācijas datums: 15.02.2019.
www.rtu.lv

Aļģes izmanto gan biodegvielas ražošanā, gan arī šajā procesā radušos blakusproduktu utilizācijā. Kā šos procesus apvienot vienā bioreaktorā — to pēta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASS) zinātnieki Baiba Ieviņa un Krišs Spalviņš. Viņi par saviem pētījumu rezultātiem stāsta piektdienas, 15. februāra, Latvijas Radio 1 raidījumā «Zināmais nezināmajā».

Pētnieki strādā pie jauna veida bioreaktora, kurā gan kultivētu aļģes, gan arī tās saņemtu atkritumu plūsmas, kas nāk no biogāzes ražošanas, lai minētos ražošanas blakusproduktus varētu izmantot alģu audzēšanā. Lai bioreaktors būtu kā viens veselums, kurā aļģes augtu ar pietiekami lielu biomasu, lai tās tālāk varētu izmantot biodegvielas ražošanā,» skaidro K. Spalviņš.

Jauninājums RTU zinātnieku piedāvājumā ir tas, ka par aļģu barības vielu domāts izmantot biogāzes ražošanas blakusproduktu digestātu. Patlaban to izmanto lauksaimniecībā kā mēslojumu, taču digestāts paliek pāri, jo ziemā laukus nevajag mēslot, kā arī ir aktuāla transporta problēma, jo digestātu izmanto tikai bioreaktoriem tuvajos laukos, netransportējot to tālāk. Tāpat par aļģu barības vielu domāts izmantot CO2, kas arī paliek pāri no biogāzees ražošanas. «Tā mēs attīrām piesārņojumu, kas radies biogāzes ieguves procesā, un iedodam to aļģēm,» stāsta B. Ieviņa.

RTU zinātnieki arī ierosina koģenerācijas stacijās sadegšanas procesā radušos siltumu izmantot aļģu kultivēšanā un aļģu bioreaktoru apsildīt visu gadu. Kā arī vēl pirms aļģu biomasas novadīšanas atpakaļ reaktorā VASSI pētnieki piedāvā no aļģēm iegūt proteīnus, ko izmantot dzīvnieku barībai, kā arī akumulēt eļlas, ko, savukārt, var izmantot kā izejvielu biodīzeļdegvielas ražošanā.