IZSLUDINĀTS PROJEKTU KONKURSS PĒTNIECĪBAS REZULTĀTU KOMERCIALIZĀCIJAI

Līdz 2020. gada 31. janvārim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pieņem projektu pieteikumus pētījumu rezultātu komercializācijai programmas “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” ietvaros.

Programmas “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” mērķis ir sekmēt pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs ar nolūku palielināt pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas, vai pārvēršot pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā. Īstenojot programmu, rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādnes rezultātā universitātēs un zinātniskajos institūtos tapušo tehnoloģiju paredzēts attīstīt līdz praktiskai demonstrācijas vai prototipa stadijai un veikt turpmākas komercializācijas darbības, kuru rezultātā radītās priekšrocības trešajai pusei tiek nodotas reģistrēta patenta vai licences veidā, t.sk. pētniecības organizācijai dibinot jaunu, tehnoloģiski orientētu uzņēmumu.

Projekti pētniecības rezultātu komercializācijai tiek īstenoti divos posmos.

Komercializācijas projektu 1. posmā atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:
  • Tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšana;
  • Komercializācijas stratēģijas izstrāde.

Atšķirībā no iepriekšējiem šīs programmas projektu konkursiem, komercializācijas stratēģiju drīkstēs izstrādāt gan ārpakalpojuma veidā, gan pētniecības organizācija saviem spēkiem, attiecinot darbaspēka izmaksas.

Pieejamais finansējums 1. posmam ir līdz EUR 27 777. ERAF atbalsta intensitāte – 90%.

Pirmā posma ilgums ir 6 mēneši.

Pirmā posma sagaidāmais rezultāts ir tehniski ekonomiskās priekšizpētes, komercializācijas stratēģijas dokumenti un komercializācijas pasākumu plāns, kurus LIAA vērtēs, lai lemtu par finansējuma piešķiršanu otrajam posmam.

Komercializācijas projektu 2. posmā atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:
  • Rūpnieciskie pētījumi;
  • Eksperimentālās izstrādnes;
  • Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs un dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos un tirdzniecības misijās;
  • Rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšana – izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošana, reģistrācija un uzturēšana spēkā;
  • Komercializācijas piedāvājumu sagatavošana, tai skaitā ekspertu piesaiste komercializācijas piedāvājuma virzīšanai tirgū;
  • Ekspertu piesaiste licences un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Pieejamais finansējums otrajam posmam ir līdz EUR 305 555. ERAF atbalsta intensitāte ir 90%.

Otrā posma ilgums orientējoši ir 18 mēneši (ne ilgāk kā līdz 2022. gada jūnijam).

Jāievēro, ka projekta pieteikuma pamatā esošajai tehnoloģijai jābūt validētai laboratorijā, lai līdz otrā posma beigām, t.i. 2022. gada jūnijam, varētu demonstrēt tehnoloģijas darbību mākslīgā vidē un tehnoloģiju komercializēt.

Papildus informācija LIAA mājas lapā.