Vidzemes uzņēmēju vizīte RTU

2019. gada 26. februārī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) viesojās Vidzemes uzņēmēji. Vizītes mērķis bija iepazīties ar universitātes piedāvātajām iespējām augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu izveidei, kā arī uzzināt par zinātnieku un industrijas sadarbības iespējām, pieredzi, kā arī par sadarbībai pieejamo finansiālo atbalstu.

Universitāti apmeklēja vairāk nekā 30 pārstāvji no 17 Vidzemes uzņēmumiem. Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar dažādām RTU laboratorijām un institūtiem, novērtēt jaunāko aprīkojumu, inovatīvas tehnoloģijas, uzzināt par pētniecības virzieniem un RTU zinātnieku kompetencēm.

RTU sadarbība ar Vidzemes uzņēmumiem gan pētniecībā un produktu un pakalpojumu inovācijā, gan informatīvās, izglītojošās un uz uzņēmējdarbības attīstību vērstās aktivitātēs jau šobrīd vērtējama kā veiksmīga. RTU zinātnieki sadarbībā ar dažādiem reģiona uzņēmumiem veic pētījumus, attīsta inovatīvus materiālus un tehnoloģijas, piemēram, notekūdeņu attīrīšanas un atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Uzņēmēju vizīti uz RTU organizēja Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centru.

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs saka lielu paldies kolēģiem par atsaucību un sadarbību, kā arī par interesantajām laboratoriju vizītēm.

| Lāsma Vaivare, RTU Sabiedrisko attiecību departaments
| Laila Eliņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs