2022. gada valorizācijas prognozes

2021. gads ir ielicis stabilus pamatus, lai 2022. būtu gads, kad svinam ne tikai RTU 160. jubileju, bet arī RTU zinātnieku radīto tehnoloģiju veiksmes stāstus, kuri radušies RTU, bet nu turpina savu ceļu jau plašākā mērogā.

Šogad pārsteidzām ar robotiem, kas gudri sakopj telpas, ar dabīgo termoiepakojumu, kas pārvadājumos sargās svarīgus sūtījumus un padarīs pasauli zaļāku, ar Omega-3 eļļu, kas iegūta no ražošanas blakusproduktiem, un daudzām citām tehnoloģijām un risinājumiem. Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Laila Eliņa nešaubās, ka 2022. gadā mēs neapstāsimies pie sasniegtā. Radošie, zinošie un uzņēmīgie prāti jau sapņo, pēta un rada jaunus risinājumus, ar kuriem pārsteigsim un iedvesmosim pasauli arī turpmāk.

| Ineta Portnova, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs