Inovāciju un tehnoloģiju pārnesas centrs saka paldies!

2021. gads ir bijis izaicinājumiem un jaunatklājumiem bagāts, šis gads ir parādījis, ka kopā spējam rast jaunus risinājumus un veiksmīgi pielāgoties mainīgiem apstākļiem. 2021. gadā esam sasnieguši lieliskus rezultātus tehnoloģiju komercializācijā, sadarbībā ar IT departamentu ir izveidota detalizēta Latvijas sadarbības partneru datu bāze, uz jaunu un modernu platformu ir pārcelta patentu datu bāze, kopā ar izdevniecību ir izdotas vadlīnijas intelektuālā īpašuma pārvaldībai. Savukārt fakultātes ir parādījušas mērķtiecīgu aktivitāti valorizācijas rādītāju sasniegšanā, tāpat šajā gadā ir turpinājusies veiksmīga sadarbība ar industriju un starptautiskajiem partneriem.

Sakām paldies visām zinātnieku komandām, kas ir piedalījušās licencēšanas procesā, visiem valorizācijas balvas nominantiem un laureātiem, visiem patentu pieteicējiem, ka arī ikvienam, kas atsaucās uz sadarbības aicinājumu. Paldies Jums un uz veiksmīgu sadarbību Jaunajā gadā!