Attīstām komercalizācijas kompetenci

Pētniecībai un attīstībai Latvijā diemžēl netiek veltīts tāds finansējums, kas dotu iespēju būtiski paātrināt attīstības tempu. Jāņem vērā, ka tehnoloģiju attīstība līdz atbilstošam gatavības līmenim ir laikietilpīgs process, turklāt komercializācijas process ir salīdzinoši sarežģīts un prasa laiku, turklāt universitātēm ir jāievēro zināmi nosacījumi, kas attiecas uz Eiropas projektu vai publiskā finansējuma rezultātiem.

Kā Latvijas avīzei uzsvēra, Laila Eliņa, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra vadītāja, arī esošos apstākļos RTU veiksmīgi darbojas tehnoloģiju komercializācijas jomā. Šogad noslēgti septiņi licences līgumi, kuri jau nes ieņēmumus, bet tuvāko divu gadu laikā tiek plānots licencēt vēl ap 20 tehnoloģijām. Turklāt katru gadu RTU īsteno līgumpētījumus ar uzņēmumiem, kas universitātei ienes  ap diviem miljoniem eiro. Lielākā daļa šo līgumpētījumu ir arī zināšanu pārnese, jo atbilstoši uzņēmumu pasūtījumam tiek radītas jaunas tehnoloģijas, risinājumi un uzlabojumi.

Ja mēs salīdzinām situāciju šodien ar 10 – 15 gadu pagātni, ir sasniegti vērā ņemami rezultāti, ir pilnveidotas zināšanas un procesi. Akadēmiskajā vidē ir radīta izpratne par to, kas ir intelektuālā īpašuma pārdošana vai licencēšana un ka no tā ir iespējams gūt ieņēmumus.

Lasīt visu rakstu “Latvijas Avīzē”

| Laila Eliņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs