Eiropas Patentu iestādes publicē 2020. gada patentu indeksu

Eiropas Patentu iestāde (EPO) katru gadu apkopo aktuālo patentu pieteikumu informāciju. 2020. gadā EPO ir saņēmusi 180 250 patentu pieteikumus, kas ir par 0,7 % mazāk kā 2019. gadā. 2019. gadā bija vēsturē augstākais patentu pieteikumu skaits.

38 EPO dalībvalstis ir iesniegušas vairāk nekā 81 000 Eiropas patentu pieteikumu, kas veido 45% no kopējā pieteikumu skaita. Vislielākais patentu pieteikumu skaits ir no Vācijas, Francijas un Šveices. Lielākie Eiropas patentu pieteicēji ārpus EPO dalībvalstīm ir ASV (25%), Japāna (12%) un Ķīna (7%).

Straujākais patentu pieteikumu pieaugums ir bijis farmācijas nozarē (10,2%). Kopējais lielākais patentu pieteikumu skaits ir medicīnisko tehnoloģiju un digitālo komunikāciju tehnoloģiju jomās, bet lielāko kritumu ir piedzīvojusi transporta nozare.

Līderi patentu pieteikumos ir lielie uzņēmumi – Samsung, Huawei, LG, Qualcomm un Ericsson.

Informācijas avots: Eiropas Patentu iestāde

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020.html

| Ineta Portnova, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs