Eiropas Patentu iestādes (EPO) mācību iespējas

Eiropas Patentu iestāde (EPO) regulāri piedāvā dažāda veida mācības intelektuālā īpašuma jomā. 2021. gadā EPO piedāvā e-apmācības, kuras ir pielāgotas dažādām mērķa grupām. 

Vairāki apmācību moduļi ir pieejami ierakstītu lekciju formātā un tos var noskatīties sev ērtā laikā. EPO E-learning centre platformā šobrīd ir pieejami 180 video ieraksti un 76 kursi.

Aktuālā informācija par EPO e-apmācībām pieejama šeit: https://e-courses.epo.org/

| Ineta Portnova, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs