RTU noslēdz sadarbības līgumu ar VAS «Valsts Nekustamie īpašumi»

2020. gada 21.decembrī  Rīgas Tehniskā universitāte parakstīja līgumu ar VAS «Valsts Nekustamie īpašumi» par sadarbību pētniecībā, inovatīvas studiju un darba vides pilnveidošanā, zināšanu un tehnoloģiju pārnesē.

Jau šobrīd ir identificētas vairākas sadarbības jomas un projekti, kuru realizācija sāksies nākamajā gadā. 

Augsim un attīstīsimies kopā! 

| Ineta Portnova, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs