Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs saka paldies RTU zinātniekiem un studentiem!

Katra tikšanās un saruna rada jaunas idejas un risinājumus, tādēļ Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs saka paldies visiem zinātniekiem un studentiem, ar kuriem šogad esam sadarbojušies! Arī šajā sarežģītajā laikā kopā esam atradušu veidu kā tikties, uzklausīt un sadarboties. Paldies!

Īpašu paldies sakām visām tehnoloģiju pārneses komandām, valorizācijas balvas kandidātiem un patentu autoriem. Paldies, ka radāt, izmēģināt, dalāties, nepadodaties, risiniet un stāstiet savu stāstu citiem! Mēs ar jums lepojamies!

| RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs