Apstiprināti programmas «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» 3. kārtas projekti otrajā posmā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) programmas «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» dalībai 3. kārtas otrajā posmā ir apstiprināti četri projekti ar kopējo finansējumu 1 224 240 Eur:

1) «Ilgtspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm», projekta zinātniskais vadītājs Vladimirs Kirsanovs, EVIF VASSI;

2) «Biodegradējamu blakusproduktu izmantošana proteīniem bagāta dzīvnieku un zivju barības ekstrakta ražošanā – Vienšūnu proteīni (PREFER-VSP)», projekta zinātniskais vadītājs Jeļena Pubule, EVIF VASSI;

3) «Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma», projekta zinātniskais vadītājs Sandis Dejus, BIF UITK;

4) «Moderna biodīzeļdegviela no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma», projekta zinātniskais vadītājs Valdis Kampars, MLĶF LĶI.

Kopumā LIAA trīs konkursa kārtās atbalstījusi 22 RTU zinātnieku izstrādātas potenciāli komercializējamas tehnoloģiju idejas, kam veikta tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija. Tālākai attīstībai un tehnoloģiju pārneses pasākumu īstenošanai atbalstītas deviņas no tām.

Tehnoloģiju pārneses programmas ieviešanu RTU koordinē un nodrošina Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs.

| Lita Lazdiņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs