IP Booster – Eiropas Komisijas finansētas konsultācijas intelektuālā īpašuma jautājumos

Līdz 30.10.2020. ir iespējams pieteikties «IP Booster» profesionāliem intelektuālā īpašuma konsultāciju pakalpojumiem. Konsultācijas ir pieejamas publiskajām pētniecības organizācijām un tās pilnā apmērā finansē Eiropas Komisija.

Pakalpojumi ir paredzēti augstas kvalitātes pētījumiem, kuru rezultātus ir plānots piedāvāt plašākam tirgum. Zinātnieki var saņemt konsultācijas divos svarīgos intelektuālā īpašuma stratēģijas jautājumos – intelektuālā īpašuma aizsardzība un komercializācija, kā rezultātā izveidot veiksmīgu intelektuālā īpašuma stratēģiju pētījumu rezultātu komercializācijai.

Pakalpojumus nodrošina zināšanu pārneses uzņēmums «Meta Group» un intelektuālā īpašuma konsultāciju un brokeru uzņēmums «ClearViewIP». To eksperti veic attiecīgā intelektuālā īpašuma novērtēšanu, kartēšanu, analizē novitāti, konsultē par noteikta intelektuālā īpašuma labākajiem aizsardzības pasākumiem, sagatavo patenta pieteikumu un konsultē licencēšanas procesā.

Pieteikties var reģistrējoties IP Booster mājas lapā.

Plašāka informācija pieejama šeit: https://ipbooster.meta-group.com/