Noslēdzies programmas «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» 3. kārtas pirmais posms

2020. gada 30. septembrī noslēdzās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras programmas «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» 3. kārtas pirmais posms. RTU pirmo posmu realizēja 11 projektu komandas. Pirmajā posmā komandas izstrādāja tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju.

Divu mēnešu laikā būs zināms, kuras projektu komandas būs ieguvušas finansējumu otrajam posmam. Otrajā posmā var saņemt Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 90% apmērā no 300 000 EUR. Otrs posms ilgs līdz 2022. gada 30 jūnijam.

Programma atbalsta rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādes, kā arī komercializācijas pasākumus un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.

Tehnoloģiju pārneses programmas ieviešanu RTU koordinē un nodrošina Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs.

| Lita Lazdiņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs