RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference

inovaciju_konf-09_logoNo 20. līdz 21. janvārim RTU norisinājās ikgadējā «Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference», tās laikā tika prezentēti 2008. gadā īstenotie RTU un Izglītības un zinātnes ministrijas finansētie pētniecības projekti, kopumā 87.

«Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference» tiek organizēta regulāri un tās galvenais mērķis ir sniegt iespēju uzņēmējiem veidot kontaktus ar pētniekiem un gūt savam biznesam jaunas, inovatīvas idejas, savukārt akadēmiskajam personālam un studentiem – prezentēt savas izstrādnes un inovatīvās idejas, kā arī meklēt domubiedrus un atklāt jaunus virzienus turpmākajiem pētījumiem.

Jāpiezīmē, ka šī gada konferenci kopumā apmeklēja gandrīz 250 dalībnieki, no kuriem vairāk kā piecdesmit bija dažādu firmu un organizāciju pārstāvji. Tas ir nozīmīgs rādītājs, kas liecina par uzņēmēju pieaugošo interesi meklēt sadarbību un realizēt kopējus projektus ar universitātes zinātniekiem, radot jaunus produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību.

Laila Eliņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs

ERAF logo