Eiropas Patentu iestādes intelektuālā īpašuma e-mācības

Eiropas Patentu iestāde (EPO) regulāri piedāvā dažāda veida mācības intelektuālā īpašuma jomā. EPO e-apmācību centrs ir izstrādājis apmācību modeļus tādās jomās kā patent meklējumi, pieteikšanās patentam, juridiskie aspekti un intelektuālais īpašums biznesā. 

Katrā sadaļā ir pieejami vairāki mācību risinājumi (ierakstītas lekcijas, vebināri, prezentācijas utt.), kopumā pieejami 120 video un 55 mācību materiāli. Ar materiāliem var iepazīties sev piemērotā laikā, to garums ir no 2 līdz 23 stundām, materiālus var klausīties pa daļām. Lielākā daļa mācību materiālu šobrīd ir pieejami bez maksas. 

Aktuālā informācija par EPO e-mācībām pieejama šeit: https://e-courses.epo.org/ 

| Ineta Portnova, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs