RTU izveidoti kontakti ar kosmosa pētniekiem Krievijā

tiksanas_par_kosmosu

Lai izveidotu kontaktus ar kosmosa pētniekiem Krievijā un vienotos par turpmāko sadarbību, RTU zinātņu prorektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Laila Eliņa no 21. līdz 22. aprīlim atradās darba vizītē Maskavā, kur tikās ar Krievijas Federācijas Kosmisko sistēmu zinātniskās pētniecības institūta ģenerāldirektoru profesoru Valēriju Meņšikovu un apmeklēja Starptautisko forumu «21. gadsimta augstās tehnoloģijas».

Profesoram V. Meņšikovam tika iesniegts apjomīgs sadarbības piedāvājums, kurā apkopotas visu to RTU struktūrvienību iestrādes, kas Krievijas Federācijas Kosmisko sistēmu zinātniskās pētniecības institūtam varētu piedāvāt sadarbību kosmisko sistēmu izstrādē. «Profesors Meņšikovs izteica lielu prieku par to, ka esam atraduši iespēju un laiku atbraukt uz Krieviju, un apgalvoja, ka, ņemot vērā mūsu pagātnes panākumus un tagadējo zinātnisko potenciālu, viņiem ir liela interese sadarboties ar RTU», stāsta L. Ribickis. «Pēc tam, kad Krievijas kolēģi būs izskatījuši sadarbības piedāvājumu, plānots, ka tuvāko mēnešu laikā Meņšikova kungs ieradīsies RTU, lai apspriestu konkrētas sadarbības jomas. Iespējams, tie būs vairāki liela mēroga projekti».

Tika panākta vienošanās pārrunāt kopējos iespējamos pētniecības projektus starptautiskās konferences «Kosmoss un globālā cilvēces drošība» norises laikā 2009. gada 2.–4. novembrī Limasolā, Kiprā. Ciešākā saikne, kas pagaidām vieno RTU un Krievijas Federācijas Kosmisko sistēmu zinātniskās pētniecības institūtu, pēc L. Ribicka domām, ir RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes profesors Semjons Cifanskis, kas savulaik ir bijis V. Meņšikova pirmais zinātniskā darba vadītājs. «Lielā mērā pateicoties arī šim faktam, uz šo sadarbības iespēju es raugos ļoti pozitīvi», atzīst prorektors. Pēc vizītes Krievijas Federācijas Kosmisko sistēmu zinātniskās pētniecības institūtā RTU pārstāvji apmeklēja arī Starptautisko forumu «21. gadsimta augstās tehnoloģijas», kur iepazinās ar jaunākajām tehnoloģijām, ko dažādās jomās izstrādājušas Krievijas zinātņu akadēmijas un institūti, kā arī iegādājās vērtīgu zinātnisko literatūru.

Egita Kancāne, RTU Informācijas centrs