RTU sadarbības partneri Latvijā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)  katru gadu aktīvi strādā, lai veicinātu sadarbību ar dažādām ieinteresētām pusēm – valsts institūcijām, pašvaldībām, pētniecības organizācijām, uzņēmum un nozaru asociācijām. Sadarbības mērķi ir veicināt konkrētas jomas speciālistu attīstību, inovatīvu produktu radīšanu, zinātnes popularizēšanu un dalību kopējās aktivitātēs. 

Arī šī gada pirmajā pusē darbs ir turpinājies un šobrīd ir noslēgti 28 sadarbības līgumi. Jauni līgumi ir noslēgti ar tādiem uzņēmumiem kā Dinex Latvia, Olainfarm, Hansamatrix Innovation un Sakret, kā arī ir noslēgti līgumi ar vairākām pašvaldībām un asociācijām.  

Latvijas sadarbības partneru datus administrē un uztur Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs. 

| Ineta Portnova, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs