Seminārs 3.kārtas komercializācijas projektu komandām

Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs 2020. gada 21. aprīlī organizēja tiešsaistes semināru 3.kārtas komercializācijas projektu komandām par nosacījumiem un pieredzi, gatavojot tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju programmas “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” projektu 1. posma ietvaros. 

Seminārā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Zinātnes komercializācijas nodaļas vadītājs Reinis Lasmanis stāstīja par vērtēšanas kritērijiem un kārtību, lai pretendētu uz atbalstu komercializācijas projektu 2. posmam, kā arī sniedza ieskatu LIAA izstrādātajās tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas sagatavošanas metodikās. Savukārt ar praktisku pieredzi un atziņām dalījās viens no esošo komercializācijas projektu biznesa  līderiem – Dāvids Štēbelis.  

Paldies semināra dalībniekiem par dalību seminārā!