RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference

inovaciju_konf-09_logo2010. gada 24. septembrī Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās ikgadējā Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference, kuras laikā RTU zinātnieki prezentēja 37 zinātniskās pētniecības projektu rezultātus jaunu tehnoloģisko risinājumu un inovatīvu produktu formā tādās tautsaimniecības nozarēs kā būvniecība, datorzinātne un informācijas tehnoloģijas, enerģētika un elektrotehnika, elektronika un telekomunikācijas, materiālzinātne un lietišķā ķīmija, transports un mašīnzinības.

Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference tika organizēta posteru jeb plakātu sesijas formā. Katram projektam tika izveidots stends ar uzskates materiāliem – posteriem, kuros atspoguļoti izstrādātie pētījumu rezultāti un inovatīvie risinājumi. Pie katra stenda bija iespēja satikt pētījuma autoru, uzdot viņam interesējošos jautājumus, kā arī pārrunāt sadarbības iespējas.

Konferenci kopumā apmeklēja vairāk kā 170 interesenti. Starp tiem 70 uzņēmumu pārstāvji, kuru vidū gan mazo un vidējo uzņēmumu, gan arī nozares vadošo uzņēmumu pārstāvji.

Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference Rīgas Tehniskajā universitātē tiek rīkota divas reizes gadā ar mērķi veidot komunikāciju starp zinātniekiem un uzņēmējiem. Zinātniekiem tā ir iespējas prezentēt inovatīvās izstrādnes un tehnoloģijas, savukārt uzņēmēji var gūt jaunas idejas, kuras īstenot uzņēmējdarbībā.

Konferenci organizēja RTU Zinātņu daļa un RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs.

Laila Eliņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
Linda Šufriča, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs

ERAF logo