Starptautiskā konference «International Conference of Education, Research and Innovation 2010»

ICERI

No 15. līdz 17. novembrim Spānijā, Madridē norisinājās gadskārtējā starptautiskā konference «International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) 2010». Konferenci no Rīgas Tehniskās universitātes apmeklēja Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Laila Eliņa un Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta projektu vadītāja Linda Šufriča.

ICERI konferencē bija iespēja apmeklēt un noklausīties mutiskas prezentāciju sesijas, kā arī aplūkot prezentācijas posteru sesijas formā. Tematika bija ļoti plaša un daudzveidīga, apskatot izglītības, pētniecības un inovāciju jautājumus no dažādiem aspektiem.

Viens no galvenajiem apmeklējuma mērķiem bija iepazīties, kā citās valstīs tiek organizētas posteru konferences, lai gūtu idejas un jaunas ierosmes, kā uzlabot RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra organizētās Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferences. Būtiski, apmeklējot konferenci, bija arī nodibināt jaunus kontaktus ar citiem konferences dalībniekiem.

«International Conference of Education, Research and Innovation 2010» Madridē tika organizēta jau trešo gadu. Dalībniekiem no dažādām valstīm bija iespēja sanākt kopā un prezentēt jaunākos izstrādātos projektus, kā arī apspriest aktuālākos ar izglītību, pētniecību un inovācijām saistītos jautājumus.

Konferences galvenais mērķis ir veicināt starptautisko sadarbību dažādās izglītības, pētniecības un inovāciju jomās.

Šā gada ICERI konferenci apmeklēja ap 600 dalībniekiem no 65 dažādām pasaules valstīm, to vidū arī no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Laila Eliņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
Linda Šufriča, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs

ERAF logo