Iespēja saņemt atbalstu patentēšanai ārvalstīs

Jau informējām, ka no šī gada sākuma  Latvijas Republikas Patentu valde (LRPV) sadarbībā ar Eiropas Patentu iestādi (EPI) piedāvā iespēju bez maksas veikt patentmeklējumu Latvijā pieteiktiem patentu pieteikumiem. Atbalsta programma ir paplašināta un LRPV piedāvā vēl divus atbalsta mehānismus – iespēja saņemt atbalstu Starptautiskā patenta pieteikuma (PCT) iesniegšanai, kā arī atbalsts Eiropas patenta pieteikuma (EP) ekspertīzei. 

  • Atbalsts PCT pieteikuma iesniegšanai paredz iespēju atgūt pieteicēja samaksāto pieteikuma maksu. Lai pieteikuma maksu atgūtu, jābūt: 1) iesniegtam Latvijas patenta pieteikumam, kuram ir veikts patentmeklējums; 2) saņemts pozitīvs vērtējums par patentspēju; 3) iesniegts PCT pieteikums; 4) LRPV jābūt norādītai kā saņēmējiestādei; 5) ar LRPV starpniecību ir iespēja pieprasīt PCT pieteikuma iesniegšanas maksas atmaksu. 
  • Maksa par EP pieteikuma ekspertīzi tiks atmaksāta patenta pieteicējiem, kuri: 1) veikuši patentmeklējumu Latvijas patenta pieteikumam; 2) saņēmuši pozitīvu vērtējumu par patentspēju; 3) iesnieguši EP patenta pieteikumu un saņēmuši lēmumu par Eiropas patenta piešķiršanu. 

Jāņem vērā, ka sākotnēji  pieteicējam pieteikumi jāapmaksā no saviem līdzekļiem un tikai pēc pieprasījuma veidlapas iesniegšanas LRPV pieņems lēmumu un veiks atmaksu. Atbalsts attiecās uz PCT un Eiropas patenta pieteikumiem, kas iesniegti sākot no 2020. gada 1. janvāra. 

Papildus informācija var gūt, sazinoties ar RTU ITPC intelektuālā īpašuma speciālisti Irīnu Boiko (patenti@rtu.lv, mob. 26037158).