RTU veiksmīgs starts LIAA rīkotajā komercializācijas projektu 3. uzsaukumā

Vienpadsmit no divpadsmit iesniegtajām RTU komercializācijas idejām saņēmušas atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)  pārvaldītā atbalsta pasākuma «Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai» trešās projektu atlases kārtas pirmā posma ietvaros, saņemot finansējumu tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. 

Pēc pirmā posma veiksmīgas īstenošanas, kas ilgs sešus mēnešus, katrs projekts varēs pretendēt saņemt finansējumu otrajam posmam līdz 300000 EUR apmērāno kuriem 90% līdzfinansēs Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programma atbalsta rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādes, kā arī komercializācijas pasākumus un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. 

Tehnoloģiju pārneses programmas ieviešanu RTU koordinē un nodrošina Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs, kas sniedz atbalstu un konsultē projektu pieteikumu sagatavošanas un ieviešanas posmos, nodrošina ideju prezentēšanas apmācības un uztur komunikāciju ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.