Latvijas Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde RTU

Lai tuvāk iepazīstinātu ar RTU, tās sasniegumiem zinātnē un tehnoloģijās, kā arī lomu konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstībā, 26. februārī RTU notika Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) izbraukuma sēde.

Tajā dalībniekus uzrunāja RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, bet zinātņu prorektors Tālis Juhna klātesošos sīkāk iepazīstināja ar inženierzinātņu virzieniem RTU un aktualizēja dažādus ar inženierzinātņu attīstību saistītus jautājumus. Izbraukuma sēdē tās dalībniekiem bija iespēja apmeklēt RTU Laboratoriju māju un iepazīties ar liela kustību diapazona robotizēto simulatoru un «Mitutoyo» laboratoriju.

RTU rosina veidot atsevišķu Inženierzinātņu nodaļu LZA, tādējādi veicinot inženierzinātņu attīstību un prestižu, kā arī stiprinot akadēmijas un industrijas attiecības.

| Ineta Portnova, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs