Patentu valde informē par jaunām atbalsta iespējām izgudrojumu aizsardzībai ārvalstīs

No šā gada sākuma Patentu valdes pilotprojekta ietvaros Latvijas izgudrotājiem, pētniekiem un uzņēmējiem tiek nodrošināta iespēja pārbaudīt sava izgudrojuma patentspēju Eiropas Patentu iestādē, kā arī vēlāk saņemt atbalstu patentēšanai ārvalstīs.

Ņemot vērā kopš 2016. gada rudens īstenotā patentmeklējuma pilotprojekta veiksmīgos rezultātus un pozitīvās pieteicēju un viņu pārstāvju atsauksmes, lai arī turpmāk celtu nacionālo patentu kvalitāti, 2019. gada 26. novembrī, Ministru kabineta sēdē, tika pieņemts lēmums par pilotprojekta pagarināšanu līdz 2026. gada 1. septembrim, dodot iespēju nacionālo patentu pieteicējiem arī turpmāk bezmaksas veikt patentmeklējumu un saņemt starptautiski atzītu Eiropas Patentu iestādes (EPI) eksperta atzinumu.

Sākot ar šo gadu, papildus bezmaksas patentmeklējuma un rakstiskā atzinuma saņemšanai no EPI, ir ieviesti divi atbalsta mehānismi nacionālā patenta pieteicējiem – iespēja saņemt atbalstu Starptautiskā patenta pieteikuma (PCT) iesniegšanai, kā arī atbalsts Eiropas patenta pieteikuma ekspertīzei.

Kā norāda Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis: “Prakse rāda, ka daudzi patentu pieteicēji bieži vien aprobežojas ar savu tiesību nostiprināšanu tikai Latvijā, uzskatot, ka to darīt ārvalstīs ir ļoti dārgi un sarežģīti . Ar šīs iniciatīvas īstenošanu mēs vēlamies atbalstīt Latvijas inovāciju attīstību – esam pārliecināti, ka šis atbalsta mehānisms iedrošinās pieteicējus aizsargāt un attīstīt savu izgudrojumu potenciālu ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.”

Patentu valdes eksperti skaidro, ka pieteikties atbalsta programmai var jebkurš pieteicējs, kurš ir iesniedzis patenta pieteikumu saskaņā ar Patentu likumu un šim pieteikumam ir ticis veikts patentmeklējums. Izņēmums ir gadījumi, kad EPI eksperts izgudrojumu atzinis par neatbilstošu novitātes un izgudrojuma līmeņa kritērijiem.

Atbalsts starptautiskā pieteikuma iesniegšanai paredz iespēju atgūt pieteicēja veikto PCT pieteikuma maksu (International filing fee). Lai pieteiktos šīs maksas atmaksai, starptautiskajam patenta pieteikumam jābūt iesniegtam Patentu valdē kā saņēmējiestādē.

Savukārt Eiropas patenta būtības ekspertīzes maksas (Examination fee) atmaksa tiks nodrošināta pieteicējiem, kas pēc patentmeklējuma veikšanas uzsākuši Eiropas patenta piešķiršanas procedūru un tajā ticis pieņemts lēmums par Eiropas patenta piešķiršanu.

Pieteicējiem un pārstāvjiem jāņem vērā, ka atbalsts paredz maksu atgūšanu un sākotnēji tās pieteicējam jāapmaksā no saviem līdzekļiem, turklāt piedāvātais atbalsts tiek nodrošināts PCT un Eiropas patenta pieteikumiem, kas iesniegti sākot no 2020. gada 1. janvāra.

Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību pilotprojektam un iespējām gūt Starptautiskā patenta pieteikuma un Eiropas patenta pieteikuma būtības ekspertīzes maksu atmaksu ir pieejama Patentu valdes tīmekļvietnē.

Kopš 2016. gada 1. oktobra nacionālo patentu pieteicējiem tiek nodrošināta iespēja saņemt starptautiski atzītu Eiropas Patentu iestādes (EPI) eksperta atzinumu, nemaksājot patentmeklējuma maksu. EPI eksperti sniedz atzinumu, vai pieteiktais izgudrojums ir jauns, rūpnieciski izmantojams un vai tas ir atbilstošs izgudrojuma līmenim.

| Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrs