Latvijas valsts mežu un RTU sadarbība starptautiskās konferences ietvaros

2019. gada 2.jūlijā Latvijas valsts meži sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centru organizēja 14. starptautisko Eiropas Meža pedagoģijas konferenci. Konferencē kopumā piedalījās 167 dalībnieki no 18 dažādām valstīm, plaši pārstāvot Baltijas valstis, Eiropu, kā arī Japānu.