Meistarklases par zinātnes komercializāciju un mārketingu

2019. gada 8. un 9. janvārī piecas RTU zinātnisko projektu komandas piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētajā meistarklasē «Zinātnes komercializācija, mārketings un risinājumu veidošana».