Zinātnieku un uzņēmēju sadarbību veicina stereotipu laušana

Zinātnieku un industrijas attiecības kļuvušas ievērojami ciešākas, tomēr inovācijas ātrākai nonākšanai tirgū vajag vairāk tulku, kuri zinātnieku valodu spētu pārtulkot uzņēmējam.