Kazahstānas delegācijas vizīte RTU

2016. gada 12. septembrī Rīgas Tehniskajā universitātē viesojās Kazahstānas delegācija tirdzniecības misijas ietvaros, kuru organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Baltijas valstu tehnoloģiju pārneses speciālistu mācību projekts

2016. gada 7. un 8. septembrī Rīgas Tehniskajā universitātē tika atklāts mācību projekts Baltijas valstu tehnoloģiju pārneses speciālistiem. Projekts izveidots pateicoties ciešai sadarbībai un atbalstam no Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas, Latvijas Republikas Patentu valdes, Latvijas un Igaunijas patentu iestādēm.

ASV universitātes George Tech profesora Edvarda Koila vizīte RTU

Profesors Edvards Koils (Edward J. Coyle) ir autors inovatīvajai VIP (The Vertically-Integrated Projects) apmācības programmai, kas sekmīgi tiek realizēta jau divdesmit ASV augstskolās. Profesora izstrādātās VIP programmas pamatā ir studentu aktīva iesaistīšana zinātniski ietilpīgu un sabiedrībai aktuālu problēmu ilgtermiņa risināšanā. Metode balstīta prototipu izstrādāšanā, datu ievākšanā un apstrādē, ko veic nelielas studentu grupas pasniedzēja vadībā. […]