LG Maskavas Tehnoloģiju centra vizīte RTU

2016. gada 24. maijā Rīgas Tehniskajā universitātē viesojās LG Maskavas Tehnoloģiju centra pārstāve. Vizītes mērķis bija paplašināt zinātnisko tīklu, iepazīties ar RTU izstrādātajām tehnoloģijām un pētījumiem, kā arī pārrunāt potenciālo sadarbību.

Intelektuālā īpašuma politikas un tehnoloģiju pārneses seminārs Budapeštā

Šī gada 18. un 19. maijā Budapeštā, Ungārijā norisinājās Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas un Ungārijas patentu iestādes organizēts seminārs universitāšu intelektuāla īpašuma politikas un tehnoloģiju pārneses jautājumos. Pasākuma ietvaros ar pieredzi dalījās pārstāvji no Izraēlas, Ungārijas, Maķedonijas un Portugāles, kā arī ar situāciju Latvijā klātesošos iepazīstināja Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra pārstāvis Renārs Reklaitis.

Tīro tehnoloģiju klāstera biedru vizīte Rīgas Tehniskajā universitātē

19.maijā Rīgas Tehnsikajā universitātē viesojās Tīro tehnoloģiju klāstera biedri – dažādu uzņēmum pārstāvji, kas darbojas atjaunojamo energoresursu, atkritumu apsaimniekošanas, ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas, kā arī ūdens sagatvošanas iekārtu izstrādes jomā.

Eiropas pētniecības un attīstības politikai veltītā konference «Getting Ready for the 4th Industrial Revolution»

No 12.-13.maijam Parīzē norisinājās ikgadējā EIRMA (European Industrial Research Management Association) konference, kas šajā reizē bija ieplānota īpaši nozīmīga, saistībā ar asociācijas 50.gadu jubileju. Konference tika veltīta Eiropas pētniecības politikas izaicinājumiem un ceturtās industriālās revolūcijas attīstības jautājumiem, liekot uzsvaru uz trīs galvenajiem virzītājspēkiem – jaunu komunikācijas sistēmu, jaunu enerģijas avotu un jaunu finanšu sistēmu.