Izveidots RTU Patentu informācijas centrs

Saskaņā ar 2015.gada 24.martā noslēgto sadarbības līgumu starp LR Patentu valdi un Rīgas Tehnisko universitāti, ar mērķi veicināt studentu un pētnieku izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, tā nozīmi izgudrojumu veiksmīgā komercializācijā, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra sastāvā tika izveidots RTU Patentu informācijas centrs (PATLIB), kas oficiāli iekļauts European Patent Office informatīvajā katalogā. Centra uzdevums […]

Rīgas Tehniskā universitāte paraksta sadarbības līgumu ar Bauskas novada domi

6.maijā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) parakstīja līgumu ar Bauskas novada domi par sadarbību pētniecībā, inovatīvas studiju un darba vides pilnveidošanā, zināšanu un tehnoloģiju pārnesē, tā sekmējot abu pušu izaugsmi. Līgumu parakstīja RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks. Noslēgtā vienošanās paredz sadarbību pētniecisko darbu izstrādē, kopīgu Eiropas Savienības finansētu projektu […]

Rīgas Tehniskās universitātes dalība Latvijā radīto inovatīvo tehnoloģiju un produktu demonstrācijā

5. jūnijā Eiropas inovatīvo reģionu nedēļas WIRE 2015 ietvaros RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē notika Latvijā radīto inovatīvo tehnoloģiju un produktu demonstrācijas. Latvijas zinātniskās institūcijas un uzņēmumi prezentēja jaunākos izgudrojumus informācijas tehnoloģiju, elektronikas, nanomateriālu, robotikas, farmācijas un citās jomās.

Dalība seminārā un apaļā galda diskusijā par inovāciju nozīmi un attīstību Kirgistānā

3.-4.jūnijam Biškekā, Kirgistānā norisinājās seminārs «Inovāciju attīstība un tehnoloģiju pārnese» un apaļā galda diskusija «Inovāciju nozīme mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā», pasākumu organizēja Kirgizpatent (Kirgistānas Republikas valdības Intelektuālā īpašuma un inovāciju valsts pārvalde), sadarbībā ar Igaunijas Intelektuālā īpašuma un tehnoloģiju pārneses centru.

RTU un RSU diskusija par projekta konkursa kritērijiem, dalības nosacījumiem un pieteikto ideju brokerpasākums

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) stratēģiskās partnerības līguma ietvaros ir izdalījušas finanšu līdzekļus kopīgu zinātnes un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai, lai attīstītu starpdisciplinārus un starptautiskā tirgū konkurētspējīgus pētījumus. Projektu ilgums paredzēts līdz 3 gadiem ar maksimālo finansējumu 50 000 EUR gadā vienam projektam.

Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvju vizīte ķīmiskā rūpnīcā Biolars

23.aprīlī Olainē notika Rīgas Tehniskās universitātes un Olaines ķīmiskās rūpnīcas Biolars pārstāvju tikšanās, ar mērķi pārrunāt iespējamo sadarbību. Rīgas Tehnisko universitāti pārstāvēja rektors Leonīds Ribickis, rektora vietnieks attīstībā Artūrs Zeps un Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Laila Eliņa. Savukārt uzņēmumu Biolars pārstāvēja valdes priekšsēdētājs Jurijs Daņilko un ģen. direktors Nikolajs Samodurovs.