Laikraksts diena publicē rakstu par Rīgas Tehniskās universitātes un Patentu valdes sadarbību

25.martā laikrakstā «Diena» publicēts raksts, kas tika veltīts Intelektuālā īpašuma jautājumiem, tai skaitā uzsverot nesen parakstīto sadarbības līgumu starp Rīgas Tehnisko universitāti un Patentu valdi.

Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji tiekas ar Bauskas novada pašvaldību

25.martā, Bauskā notika Rīgas Tehniskās universitātes un Bauskas novada pašvaldības pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu sadarbības iespējas, kā arī iezīmētu potenciālos sadarbības virzienus. Rīgas Tehnisko universitāti pārstāvēja Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra vadītāja Laila Eliņa, tehnoloģiju pārneses speciālists Renārs Reklaitis un Būvzinātnes centra vadošais pētnieks Viktors Haritonovs, savukārt Bauskas novada pašvaldību pārstāvēja novada domes priekšsēdētājs Raitis […]

Seminārs par intelektuālā īpašuma tiesību mācīšanu augstskolās

24.martā Patentu valde un Eiropas Patentu Akadēmija sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centru organizēja semināru par intelektuālā īpašuma tiesību mācīšanu augstskolās, izmantojot Patentu Akadēmijas mācību materiālus.

Rīgas Tehniskā universitāte un Patentu valde sadarbosies izgudrojumu komercializācijā

Lai celtu studentu un pētnieku izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un tā nozīmi izgudrojumu veiksmīgā komercializācijā, Latvijas Republikas Patentu valde (PV) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 24. martā, noslēdza sadarbības līgumu.

Konference «Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība»

3. un 4. martā Rīgā notika starptautiska konference «Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība», ko Patentu valde rīkoja Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Konferences dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm dalījās pieredzē par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu un izgudrojumu, preču zīmju un dizainparaugu praktisku izmantošanu uzņēmējdarbībā.