RTU un Latvijas Zemessardzes seminārs

2012. gada 15. jūnijā notika RTU un Latvijas Zemessardzes savstarpējās sadarbības seminārs. Tā mērķis bija meklēt jaunus praktiskus pielietojumus RTU zinātnieku pētījumiem aizsardzības nozarē.

NANOTEXNOLOGY 2012 konference

Laikā no 6. – 13.jūlijam Grieķijā, Thesalonikos norisinājās starptautiskā konference «NANOTEXNOLOGY 2012», kuru organizēja Aristoteļa Universitātes fizikas departaments. Konference pulcēja ap 2000 delegātus no vairāk nekā 30 pasaules valstīm, un ietvēra sevī vairākus nozīmīgus apakšpasākumus:

Eiropas zinātnes un tehnoloģiju pārneses asociācijas ikgadējā konference

Laikā no 31. maija – 1. jūnijam Vācijā, Berlīnē norisinājās ikgadējā Eiropas zinātnes un tehnoloģiju pārneses asociācijas konference. Konferences programma sastāvēja no paralēlajām sesijām, apmācību moduļiem un plenārsēdēm. Paralēlo sesiju ietvaros dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunākajām tendencēm tehnoloģiju pārneses jomā, kā arī atsevišķās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, veselība, enerģētika un ķīmija.